0 / Giỏ hàng

Nhúng instagram

Bước 1: Vào link :http://www.instush.com/embed

Bước 2: Nhấp vào button đăng nhập và tạo album

Bước 3: Chon kiểu hiển thị và lấy mã nhúng

Bước 4: Nhúng mã đã lấy ở bước 3 vào ô trong thiết lập theme